Pasaulinis elektroninės prekybos metalais verslas

Įmonės

„SilverGoldBull“ (SGB) yra prekybos brangiaisiais metalais įmonė, turinti klientų Šiaurės Amerikoje, Europoje ir Azijoje, daug dėmesio skirianti elektroniniams ir technologijomis paremtiems prekybos kanalams.

DeRISK yra finansinių technologijų įmonė, orientuota į įmonių rizikos valdymo paslaugas, teikianti tarpininkavimo, konsultavimo ir technologijų sprendimus.

Global Metals

Apžvalga

„SilverGoldBull“, pirmaujanti Kanados tauriųjų metalų prekybos įmonė, aktyviai ieškojo apsidraudimo sandorių (hedžingo) ekspertų ir pasirinko „DeRISK Business Solutions“ savo komandai bei specifinei išvestinių finansinių priemonių, prekybos ir kiekybinės rizikos analizės kompetencijai. Inovacijų mąstymo lyderystės kultūra abiejose įmonėse lėmė ilgalaikę partnerystę, kuri paskatino realaus laiko rizikų stebėjimo sprendimą, skirtą valiutų kursų ir biržos prekių rizikos apsidraudimo tikslais.

Problema

SGB vykdo prekyba daugiau nei 20 skirtingų valiutų, todėl papildomai rizikuoja metalų, įskaitant aukso, sidabro, platinos ir paladžio, rinkos kainomis – įmonė susiduria su daugybe su valiuta ir biržos prekėmis susijusių rizikų, kurių bendra metinė rizika yra maždaug 1 mlrd. JAV dolerių.

Metodas

DeRISK išanalizavo SGB verslo modelį irjos operacinės sistemas, kad atrastųsąsajas, silpnąsias ir stipriąsias pusesšiose srityse:

 • Finansų, apskaitos ir versloprocesai
 • Duomenų srautas, valdymas irtvarkymas
 • Pardavimų ir tiekimo operacijos irkanalai

Remdamasi unikaliu SGB verslo modeliu,DeRISK konsultavo savo klientą dėl keletosvarbių verslo, apskaitos, finansų irduomenų valdymo operacijų procesųpatobulinimų ir iškėlė tikslą pasiektirealaus laiko apsidraudimo nuo valiutoskursų ir biržos prekių rizikos visameversle galimybes.

DeRISK išnagrinėjo geriausius rizikos agregavimo rezultatus, apimančius valiutų kursų ir biržos prekių pozicijas, veiklos sąnaudų mažinimą ir galimybes realiuoju laiku valdyti riziką bei vykdyti iždo funkcijas, kurios apskritai leistų „SilverGoldBull“ augti ir greičiau plėstis.

Pasibaigus konsultaciniam procesui, DeRISK ir SGB vadovybė nusprendė sukurti resursus ir laiką taupančią iždo valdymo funkciją, kuri būtų labai panaši į vidaus iždo komandų bankuose galimybes. Taip buvo pradėtas projektas, skirtas funkcijai sukurti.

DeRISK projekto strategija ir tikslai

Rizikų valdymo rezultatai ir proveržiai

Kaip ir kitos greitai augančios įmonės,SGB susidūrė su daugybe sisteminių irveiklos iššūkių – nuo atsargų iki mokėjimotikrinimo ir tikslumo problemų. Tačiauįmonės siekis tobulėti ir dėmesysdetalėms leido ieškoti naujoviškų irmodernių sprendimų kai kuriomsunikalioms ir kai kurioms senoms versloproblemoms spręsti. Projektas parodė,kad:

Projekto planas

2 MĖNESIA

DeRISK sukūrė funkcinės rizikos analizėsprototipą, susiejantį visas pagrindinesSGB sistemas, leidžiančias įmonei pereitinuo neapsidraudimo prie kelis kartus perdieną apdraustų operacijų.

3 MĖNESIAI

DeRISK sukūrė mašininio mokymosi irdirbtinio intelekto modelius, kurie padėjokaupti rizikos faktorius tarp valiutų irprekių pozicijų.

4 MĖNESIAI

Buvo sukurti analizės ir duomenų srautai,siekiant užtikrinti duomenų nuoseklumąir tikslumą CRM ir apskaitos sistemose.

5 MĖNESIAI

Sukurtos apsidraudimo priemonės, kuriospadėjo pagerinti atsargų finansavimą irpagerino bendrą pelno maržą. Ženkliaisumažintos bankinių operacijų išlaidospadėjo padengti projekto kaštussavarankiškai (kasmet sutaupoma ~500000 USD)

6 MĖNESIAI

DeRISK sukūrė rizikos valdymo sistemą,kuri seka ir teikia apsidraudimo analizę,susijusią su valiutų kursų ir biržos prekiųrizika, įskaitant:
 • Daugybinius juridinius asmenis
 • Apskaitos sistemas
 • CRM
 • Banko ir mokėjimų platformas
 • Prekybos ir brokeriavimo platformas
 • Sistemas ir analizę papildomiems atsargų tikrojo vertinimo reikalavimams palaikyti

Įsimintiniausi momentai

 • SGB patikėjo DeRISK savoduomenis ir vizija tapomoderniausiu rizikos stebėjimo irapsidraudimo sprendimu.Rafinuotumu ir pasiektais tikslaissprendimą galima palyginti sutechnologijomis, kurias naudojapažangiausios institucijos, turinčioskelių milijonų biudžetą ITsistemoms ir rizikos valdymoskyriams.
 • Mašininio mokymosi ir dirbtiniointelekto modeliai padėjo įveiktiįgimtą verslo neapibrėžtumą irleido tiksliai ir laiku apsidrausti.
 • Dėmesys geresnėms pelnomaržoms ir veiklos sąnaudųmažinimui padėjo daug sutaupyti irpadengti projekto išlaidas.
 • Rizikų valdymo realiuoju laikuanalizė ir pažangi iždo funkcijaleido SGB sparčiau augti ir plėstisitin konkurencingoje rinkoje. Taiatliekama išlaikant finansųkontrolę ir pelningumo tikslųstebėjimą visoje organizacijoje, netir už finansų funkcijos ribų.

Išvados

„SilverGoldBull“ pradėjo bendradarbiautisu „DeRISK Business Solutions“ketindama apsidrausti nuo biržos prekiųrizikos. Santykiai peraugo į ilgalaikįbendradarbiavimą, nes DeRISK žymiaisutaupė SGB sąnaudas ir tuo pačiupagerino veiklos procesus. DeRISKsutelkė dėmesį į unikalias įmonėscharakteristikas ir įdiegė technologiniuspasiekimus, kurie palaiko realiu laiku vykdomas rizikos valdymo irapsidraudimo strategijas, kuriosstabilizavo ir pagerino verslo pelningumą,išlaikant konkurencinį pranašumą.